Địa Chỉ

Đường làng Chử Xá, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên

Hotline

092.1800.333

Email

hoagiaynet@gmail.com

Nhà vườn chuyên Hoa Giấy